Z ostatniej chwili ...

uwaga SZANOWNI RODZICE
              LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA!

   Lista dzieci przyjętych do przedszkola:    Lista dzieci

Zamość, 26-04-2016r.

uwaga OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE!

  C Z Y T A J :

Warunki ubezpieczenia NNW dzieci

Tabela uszczerbku na zdrowiu

Załącznik NNW dzieci